Pinksteren

Vandaag vieren christenen wereldwijd het Pinksterfeest. Op die dag werd de Heilige Geest uitgestort over de gelovigen. Op die dag werden de profetische woorden van Mozes vervuld. In Num. 11 lezen we dat Mozes op advies van zijn schoonvader Jethro 70 mannen heeft aangesteld om hem te helpen bij het rechtspreken over het volk. Mozes stelt deze 70 mannen op rondom de tent van de HERE, de tabernakel. Dan daalt de HERE af in een wolk, en draagt een deel van de Geest die op Mozes rustte, op deze 70 oudsten. En dan beginnen ze te profeteren. Twee mannen, Eldad en Meda, die tot de 70 behoorden, zijn niet naar de tent waren gegaan en in het kamp gebleven. Maar ook zij beginnen, in het kamp, te profeteren als de Geest op hen komt.

Jozua, de rechterhand van Mozes, is ontsteld. Hij vraagt Mozes om Eldad en Medad te laten stoppen met profeteren. Maar daar gaat Mozes niet op in. Hij zegt tot Jozua:

‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ (Num. 11:29).

Eeuwen later profeteert de profeet Joël de volgende woorden:

“Daarna  zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
zelfs over slaven en slavinnen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.” (Joël 4:1-2)

En op de eerste Pinksterdag te Jeruzalem gebeuren wonderlijke dingen. De Heilige Geest wordt zichtbaar op de gelovigen met vuurtongen. Ze spreken opeens vreemde talen die ze nooit hebben geleerd. En bezoekers, waaronder veel Joden uit andere landen die geen Hebreeuws meer spraken, verstaan hen. Sommigen denken dat de gelovigen dronken zijn. Maar Petrus vertelt dat dat ze niet dronken zijn. Maar dat de woorden die Joël heeft geprofeteerd, nu in vervulling zijn gegaan (Hand. 2:14 e.v.).

De Heilige Geest is uitgestort over iedere gelovige. Iedere gelovige heeft deel van dezelfde Geest die al vanaf het eerste begin gelovigen heeft vervuld en hen toerust tot hun taak. En hen klaarmaakt om de wederkomst van de Here Jezus gelovig en in vertrouwen te verwachten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.