Homohuwelijk ook in Wisconsin (VS)

Het in 2006 ingestelde verbod op het homohuwelijk in de Amerikaanse staat Wisconsin, is verworpen. De rechter oordeelde dat homoparen het recht hebben om te trouwen en gelijke bescherming op grond van de Amerikaanse grondwet. Lees ook het artikel in het RD.

Uiteraard is het merkwaardig dat een rechter heeft besloten dat wat God enkel en alleen voor man en vrouw heeft ingesteld, het huwelijk, nu ook voor paren van hetzelfde geslacht moet gelden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.