Brein homoseksuele vader gevoeliger door baby

Volgens een onderzoek wordt het brein van een homoseksuele vader gevoeliger door een baby. Hoofdonderzoekster Ruth Feldman concludeert hieruit dat biologisch gezien twee homoseksuele vaders net zo goed een kind kunnen opvoeden.

Deze conclusie roept wel wat vragen op. Ten eerste, hoe komen twee homoseksuele vaders aan een kind? Daar moet toch een moeder, een vrouw, bij betrokken zijn geweest. Het is de vraag of het wenselijk is voor het kind om niet op te groeien bij gewoon z’n vader en moeder. Ten tweede is het de vraag wat de lange termijn gevolgen zijn van een opvoeding door twee homoseksuele vaders. Zal een dergelijke opvoeding op lange termijn niet meewerken aan het onderuit halen van het huwelijk tussen man en vrouw en de gezinsvorming die daaruit normaliter voortkomt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.