Hemelvaartsdag

Vandaag herdenken christenen wereldwijd dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan, terug naar Zijn hemelse Vader (Hand. 1:1-11). De Here Jezus, de Zoon van God, Die stierf aan het kruis, stond op uit de dood. En na 40 dagen werd Hij weer opgenomen in de hemel.

De discipelen zien de Here Jezus naar de hemel gaan. Ze blijven staan en staren naar boven. Plotseling staan er twee engelen bij hen, die zeggen: “Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.” (Hand. 1:11)

Deze Jezus zal ook eens weerkomen. Niet een andere Jezus. Maar deze Jezus, Die voor de zonden van de mensen aan het kruis stierf. Dat is de verwachting waarin wij in deze tussentijd mogen leven. We lezen in de Bijbel dat God dan alles weer goed zal maken. Met de al verslagen vijanden, de zonde en de dood, zal dan definitief worden afgerekend. Gelovigen mogen dan de eeuwige heerlijkheid op de nieuwe hemel en nieuwe aarde binnengaan.

Deze Jezus komt eens weer om te oordelen over de levenden en doden. Iedereen zal zich eens voor zijn daden moeten verantwoorden tegenover God. Alles wat verborgen is, zal dan aan het licht komen. Moet ons dat niet angstig en bang maken voor de terugkomst van de Here Jezus? Voor wie gelooft en zijn vertrouwen in Hem heeft gesteld, niet. Immers, deze Jezus komt terug! De Jezus, Die stierf aan het kruis als ons volmaakte Paaslam. Daar aan het kruis redde deze Jezus iemand die ook gekruisigd was ternauwernood aan de eeuwige ondergang. Deze Jezus vergaf de discipelen dat ze Hem alleen gelaten hadden, en in het bijzonder Petrus dat hij Hem had verloochend.

Deze Jezus komt weer terug. Wie in Hem gelooft, hoeft niet bang te zijn voor Zijn terugkomst. Maar mag die met blijdschap en hoop verwachten. En in de tussentijd zijn werk doen op deze aarde. Christen-zijn is niet afwachten, maar uitzien en verwachten.

Maar voor wie niet gelooft, zal de wederkomst van de Here Jezus geen fijne dag zijn. Want de beloften van de Here Jezus voor wie gelooft in Hem staan vast. Maar ook de dreigende woorden voor wie Hem niet wil erkennen. Daarom ook de oproep van Petrus op de Pinksterdag:

“Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.” (Hand. 2:39).

Bekeer u, voordat het te laat is!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.