CDA’-er stemt tegen enkel feit AWGB

Van de CDA heeft slechts één persoon, Geurts, gestemd tegen het initiatiefwetsvoorstel om de zogenaamde enkelefeitconstructie uit de AWGB te schrappen. De wet bepaalt dat homoseksuele leerlingen en leerkrachten of ander werknemers door een christelijke school of organisatie niet meer weggestuurd of ontslagen mogen worden vanwege het enkele feit dat ze homoseksueel zijn. In de praktijk betekent dit m.i. dat een christelijke organisatie niet meer mag handelen naar haar eeuwenoude grondslagen. Dit is m.i. dan ook een aantasting op de vrijheid van godsdienst. Jammer dat zij die zo ten koste wat het kost strijden voor hun eigen vrijheid daardoor de vrijheid van anderen moeten inperken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.