De tolerantie van D66

De Eerste Kamer vergadert vandaag over het initiatiefwetsvoorstel van D66 om gemeenten te verbieden trouwambtenaren aan te nemen met gewetensbezwaren tegen homohuwelijken. Het is merkbaar hoe tolerant D66 wordt tegenover personen die vanwege hun geloofsovertuiging niet kunnen en willen meewerken aan homohuwelijken. Blijkbaar mag niet gehandeld worden volgens een eeuwenoude geloofsovertuiging. Zo wordt het homohuwelijk zij die dit afwijzen meer en meer opgedrongen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.