Compliment Plasterk Refoscholen

Minister Plasterk heeft de Reformatorische scholen een compliment gegeven omdat er “veel openheid en respect” is inzake het onderwerp homoseksualiteit. Meer dan op menig openbare school of voetbalclub. Volgens minister Plasterk zijn er drie fases in de emancipatie van homo’s:

1. erkenning dat ze voorkomen
2. homoseksuele gerichtheid is persoonskenmerk
3. nadenken over de vraag wat mensen in relaties (mogen) doen (m.n. op het gebied van seksualiteit neem ik aan)

Wat betreft punt 2: het mogelijke feit dat de homoseksuele gerichtheid een persoonskenmerk is, zegt nog niets over de morele en ethische kant van de zaak. Zo zullen er meer mogelijke persoonskenmerken zijn die niet wenselijk geacht worden. Het mogelijke feit dat een gerichtheid of geaardheid een persoonskenmerk is, wil nog niet zeggen dat deze goed of slecht is.

Wat betreft de homoseksuele praktijk, daar is de Bijbel m.i. vrij duidelijk over. Zo heeft God het niet bedoeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.