Enkelefeitconstructie AWGB definitief weg

Vandaag heeft het kabinet een wetsvoorstel aangenomen dat er voor zorgt dat bijvoorbeeld homoseksuele leraren en leerlingen niet meer ontslagen of weggestuurd mogen worden vanwege hun seksuele geaardheid. Deze bescherming geldt ook voor biseksuelen en transgenders. Het verbod geldt niet alleen voor scholen, maar ook voor alle instellingen en organisaties die een geloofsovertuiging als grondslag hebben. Wel moet de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel buigen.

Dit wetsvoorstel zal het christenen die een homoseksuele levensstijl op grond van de Bijbel afwijzen, alleen maar moeilijker maken om hun geloofsovertuiging ook op dit punt uit te dragen. Daardoor staat m.i. dit voorstel ook op gespannen voet met de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Daarnaast kan dit wetsvoorstel christenen het gevoel geven dat ze gedwongen worden om homoseksualiteit als “normaal” te accepteren. Dit lijkt mij voor beide partijen, geen winst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.