Werd Jezus ook seksueel misbruikt?

Volgens twee theologen uit Nieuw-Zeeland zou Jezus op Goede Vrijdag seksueel zijn misbruikt. Eén van de theologen werd zelf ook slachtoffer daarvan.

Maar het lijkt mij in elk geval niet waarschijnlijk dat dit bij Jezus het geval zou zijn geweest. De evangelisten vermelden dit nergens. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de Joden, hoe graag ze Jezus ook wilden vernederen en uit de weg ruimen, dit zouden hebben toegestaan. De geschiedenissen van Sodom en Gomorrah (Gen. 19) en Gibea (Richt. 19) zouden de Joden met genoeg vrees voor God en Zijn oordeel hebben vervuld dat ze seksueel misbruik, en zeker niet homoseksueel misbruik, ooit zouden accepteren, ook niet van heidense Romeinen. De wetten van het OT zouden dit ook in geen enkel geval toestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.