Steeds meer weerstand Christelijke visie op huwelijk en relaties

In de samenleving lijken de reacties op de Christelijke visie op huwelijk en relaties op steeds meer weerstand te stuiten. Veelzeggend is de reactie van een politieke partij n.a.v. het aanbieden van een petitie n.a.v. de Nasvhille-verklaring aan de Tweede Kamer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.