Weinig steun rapport GKV vrouw in ambt

Het rapport van de GKV dat ruimte ziet voor vrouwelijke ambtsdragers, heeft weinig steun gekregen van de synodeleden. Synode-afgevaardigden zijn m.i. terecht kritisch over de “hermeneutische bocht” die wordt genomen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.