LV NGK: geen preekconsent niet-predikanten

De Landelijke Vergadering van de LV heeft gisteren tegen een voorstel verworpen om een preekbevoegdheid voor ‘anderen dan predikanten en theologische studenten‘ (die voor studeren) verworpen. Dat is te lezen in het ND en RD. . Een gemiste kans. We leven in een tijd waarin de dominee niet meer de enige is met een academische (theologische) opleiding. Verder zijn er ook genoeg gemeenteleden met een theologische opleiding op HBO-niveau. Het is jammer dat de kerken niet hun gaven en talenten in wil zetten op de kansel. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat werkzaamheden die vroeger alleen door de predikant werd gedaan, zoals pastoraat en catechese, steeds meer ook door HBO-ers worden gedaan.

Zouden sommige predikanten de kansel zien als de laatste plek waar alleen zij, vanwege hun academische theologische opleiding, mogen staan? Vreest men, mogelijk in hun ogen, oneigenlijke concurrentie? Dat is het idee dat ik de laatste jaren persoonlijk steeds meer heb gekregen. Dat de LV de rechtspositie van (a.s.) predikanten wil beschermen is een goede zaak. Dat dit betekent dat gemeenteleden die geen predikant zijn of willen worden maar wel de gaven, kennis, bekwaamheid en vaardigheden hebben om voor te gaan, deze niet mogen inzetten op de kansel in de erediensten, is een merkwaardige en m.i. ook minder goede zaak.

Het besluit van de LV betekent waarschijnlijk dat preekconsenten op regionaal niveau geregeld zullen (blijven) worden. Met als gevolg verschillen per Regio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.