Daling ledenaantal NGK

Ook het aantal leden binnen de NGK is het afgelopen jaar met 115 licht gedaald to 32.896. Wat verder opvalt is dat NGK Kampen niet meer de grootste gemeente is binnen het kerkverband, maar NGK Houten. Zorgelijk is dat het aantal kinderen dat gedoopt is en het aantal openbare geloofsbelijdenissen is gedaald in de afgelopen 10 jaar binnen de NGK. Een trend die ook bij de GKV zichtbaar is. Verder nam ook het aantal predikanten de afgelopen 10 jaar af.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.