“Oudste verhaal over Adam” ontdekt

Onderzoekers van de PThU beweren het “oudste verhaal over Adam” te hebben ontdekt in Ugaritische teksten uit de 13e eeuw voor Chr., de zgn. “Mythe van Adam”. In deze mythe lezen we van de scheppergod El, de boom des Levens en de kwade god Horon. Horon komt in opstand tegen El, en wordt door El voor straf van de godenberg verbannen. Uit wraak verandert hij in een slang en vergiftigd de boom des levens. Adam is één van de goden die toegang heeft tot de boom des levens. Hij verandert echter in een sterfelijk wezen als hij door de slang wordt gebeten. Gelukkig geeft de zonnegod een “goedaardige vrouw” aan Adam. Door voortplanting zal de mens zo toch nog eeuwig leven.

Deze mythe staat ver van het verhaal in de Bijbel over Adam en Eva. Daarnaast is het onbewezen dat de Bijbelschrijver deze mythe zou hebben gekopieerd en aangepast. Sterker nog, het is zelfs onbewezen dat deze mythe ouder is dan het Bijbelverhaal. Als het Bijbelverhaal ouder (en dus oorspronkelijk) is, dan is het waarschijnlijker dat het Bijbelverhaal later in andere tradities corrupt is geraakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.