Dopen van “marsmannetjes”

Volgens recente nieuwsberichten zou paus Franciscus ook “marsmannetjes” dopen. De deuren van de kerk mogen volgens de paus voor niemand gesloten blijven. Dit n.a.v. de discussie onder bisschoppen over het wel of niet toelaten van gescheiden en hertrouwde mensen tot de communie en andere sacramenten, evenals de omgang met homoseksuelen.

Voor “marsmannetjes” is tot nog toe geen enkel bewijs gevonden. Wie de hele Bijbel als het gezaghebbend Woord van God ervaart in zijn leven, zal het denk ik ook lastig zijn om in het bestaan van “marsmannetjes” te geloven. De Bijbel leert dat er maar één wezen geschapen is naar Gods beeld: de mens (Gen. 1:26). Alleen de mens heeft bewustzijn en verstand van God gekregen. Als er al buitenaards leven bestaat (en dat moet door God geschapen zijn), dan is het onwaarschijnlijk dat het zal gaan om levensvormen met bewustzijn en verstand zoals de mens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.