Toch vrouw in ambt in CGK/NGK Nieuwegein

De CGK/NGK van Nieuwegein gaat toch vrouwen in het kerkelijk ambt benoemen ondanks dat in de CGK dit niet is toegestaan. Volgens een woordvoerder, zelf CGK, “gaat de eenheid binnen kerkelijk verband om belijdenis en geloof, niet zozeer om de precieze naleving van kerkelijke regelingen. Ik vermoed dat niet iedereen binnen de CGK en NGK het hier mee eens te zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.