Dr. Wolter Rose: “Een homo is meer dan zijn seksuele verlangens”

Een boeiend artikel van/over dr. Wolter Rose over homoseksualiteit. Dr. Rose is kritisch tegenover het zgn. “tempelprostitutie argument”: “Een argument dat je nog steeds veel hoort, is dat van de tempelprostitutie. Daartegen zou Paulus ageren en niet tegen homoseksuele relaties als zodanig. Maar je kunt je ernstig afvragen of tempelprostitutie in de tijd van het Nieuwe Testament wel bestond, er is misschien wel minder feitenmateriaal over bekend dan over relaties in liefde en trouw“.

Het is goed zijn woorden ter harte te nemen dat de homoseksuele medemens meer is dan zijn seksuele verlangens: “Vaak wordt homoseksualiteit gereduceerd tot de seksuele verlangens. Dat is pijnlijk voor celibatair levende homo’s. Alsof dat het enige is wat de identiteit van een homoseksueel bepaalt“. Dat geldt als het goed is ook voor heteroseksuele mensen.

Mooi is dat dr. Rose ons bij Christus bepaalt: “Voordat je ergens over nadenkt, moet je nadenken over wie Christus is“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.