Onveiligheid Syrië belemmert terugkeer Syriërs volgens Duitse/Franse diplomaten

Volgens Duitse en Franse diplomaten is wat Syriërs tegenhoudt om terug te keren naar Syrië “een klimaat van angst en ongerechtigheid” onder de huidige machthebber. Arrestaties, martelingen en moorden zouden ook vandaag de dag nog doorgaan.

This entry was posted in Actualiteit. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.