Wetenschappers simuleren “ontstaan” heelal

Wetenschappers hebben een computersimulatie van het “ontstaan” van het heelal gepresenteerd. Het model laat een gebied van 350 miljoen lichtjaar zien waarin 41.000 sterrenstelsel zouden zijn ontstaan. Uiteraard is in deze simulatie geen rekening gehouden met een Almachtige Schepper. Hoe indrukwekkend ook: hoe het gegaan is in de simulatie betekent niet dat het in het echt ook zo gegaan is. Immers, ook in dit geval bepalen de uitgangspunten de uitkomsten. Het probleem is dat die uitgangspunten meestal niet te bewijzen zijn. Daarnaast zijn die uitkomsten niet in een laboratorium te controleren. Overigens wekt een bericht als deze de indruk dat de wetenschap op de hoogte is van alle processen in de natuur, als ook de beginsituatie voor de zgn. oerknal.

Als God niet bestaat, dan moet het heelal, en al het leven, hoe onwaarschijnlijk ook, vanzelf zijn ontstaan. De Bijbel leert duidelijk anders: het heelal, de zon, maan en sterren, de aarde en al het leven is ontstaan doordat God het wilde. Hij sprak en het was er. Hij is het die het leven heeft gegeven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.