Nieuwsanalyse verlies GKv

Vrijgemaakten verliezen aan twee kanten volgens een artikel in het ND. M.n. de “vergrijzing en de lossere band met de landelijke kerk” hebben een grote invloed op de krimp, meer dan de recente ontwikkelingen (vrouw in het ambt, omgang met homoseksuele relaties, samengaan met NGK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.