Vereenvoudigde versie Nashville-verklaring in de maak

Een vereenvoudigde versie van de Nashville-verklaring is volgens de woordvoerder van de werkgroep ds. R. van Reenen in de maak. Inhoudelijk zal de tekst niet worden aangepast. Misschien een goed idee om de verklaring meer te gieten in de vorm van een geloofsbelijdenis? Bijvoorbeeld:

Wij geloven dat God het huwelijk vanaf het begin van de schepping heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.

Wij geloven dat God het huwelijk niet heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij geloven ook dat het huwelijk niet een alleen menselijk contract is, maar in de eerste plaats een verbond gesloten voor God de Schepper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.