“De dwaasheid van het kruis van Christus”

Onlangs ging een ex-PVV-er, opgegroeid met het Christelijk geloof, over tot de islam. In een gesprek op de radio vertelde hij een en ander over zijn keuze. In de islam wordt ontkend dat Jezus de Zoon van God en is en dat Hij gekruisigd werd. Dat betekent dat er een fundamenteel verschil is tussen het Christelijk geloof en de islam. Ds. Cees Rentier, islam kenner, schreef hierover een mooi en verhelderend artikel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.