Zwijg niet over homoseksualiteit

Zo luidt de titel van een artikel in het RD van ds. D. Burggraaf, zelf homoseksueel. Hij schrijft over zijn impressies n.a.v. een bezoek aan het concentratiekamp Dachau, waar ook de bekende ds. J. Overduin gevangen heeft gezeten.

Lees het volledige artikel.

Het leed dat veel miljoenen mensen is aangedaan door de nazi’s is onbeschrijfelijk. Ook het leed dat homoseksuelen werd aangedaan. Dat moet erkend worden. Want zoiets mag nooit weer gebeuren.

Maar dan wordt de lijn doorgetrokken naar onze tijd. Ook in onze tijd worstelen reformatorische jongeren met hun “identiteit” en “gevoelens”. De nood is groot en veel begrip is er niet altijd geweest. Met eenzaamheid en wanhoop tot gevolg.

Hoe erg ook wat de kerken homoseksuelen aangedaan hebben mag zijn, persoonlijk zou ik iedere associatie met het duivelse naziregime willen vermijden.

Kerken moeten het onrecht dat ze aangedaan hebben erkennen. Tegelijk moeten ze ook hun ogen niet sluiten voor wat de Bijbel leert over homoseksualiteit. De Bijbel wijst dit onomwonden af. De “identiteit” van de gelovige ligt niet in zijn of haar seksuele geaardheid, maar in de Here Jezus Christus, die de gelovige heeft vrijgekocht uit de dood en overgebracht in het eeuwige leven. Kerken en gelovigen moeten homoseksuelen menselijk, met liefde en geduld behandelen. Maar tegelijkertijd ook duidelijk maken dat een homoseksuele levensstijl en Christelijk geloof niet samen kunnen gaan.

Zwijg niet over homoseksualiteit. We kunnen er niet om heen dat er mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht. Zwijg ook niet over het leed dat homoseksuelen is en wordt aangedaan. Maar we moeten ook niet zwijgen over wat de Bijbel zegt over dit onderwerp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.