CU/SGP wethouder onder vuur om homo’s

CU/SGP wethouder Van Rhee ligt onder vuur vanwege zijn directeurschap van Tot Heil des Volks. Dat is een organisatie die zich via Different onder meer bezighoudt met hulpverlening aan homo’s. Lees het volledige artikel op:

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/cu_sgp_wethouder_van_rhee_onder_vuur_om_homo_s_1_822805

Uiteindelijk stemden 21 van de 32 raadsleden voor de benoeming Van Rhee. Deze gebeurtenis laat zien hoe de samenleving en politiek steeds minder tolerant aan het worden is tegenover hen die, op grond van hun levensovertuiging gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel als hoogste en enige gezag in het hele leven, een homoseksuele levensstijl afwijzen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.