Oerknal, resistente bacteriën en evolutie

Volgens een onderzoek twijfelen veel Amerikanen aan de oerknal en de evolutie. Dat wordt opmerkelijk gevonden, omdat men wel gelooft in DNA, dat roken kanker veroorzaakt, en dat bacteriën resistent kunnen worden. Dat is immers ook evolutie! Lees het artikel op:

http://t.lifestyle.nl.msn.com/wetenschap/meeste-amerikanen-twijfelen-over-oerknal

http://www.huffingtonpost.com/2014/05/01/ap-survey-faith-science_n_5249154.html?ref=topbar

Is het feit dat bacteriën resistent kunnen worden voor bijvoorbeeld antibiotica een bewijs voor de Darwinistische evolutie (gebaseerd op de natuurlijke selectie van mutaties in de genen)? Uit ander onderzoek blijkt dat in vrijwel alle gevallen van resistentie het gevolg is het gebruik van bestaande (genetische) middelen, of een overdracht van genen. De zeldzame gevallen dat resistentie ontstaat door een genetische mutatie, is er sprake van een verlies aan genetische informatie. Dit wordt bevestigt doordat resistentie snel ontstaat. Lees voor meer informatie:

http://creation.com/does-the-acquisition-of-antibiotic-and-pesticide-resistance-provide-evidence-for-evolution

De door Darwin veronderstelde (en tot nog toe niet overtuigend wetenschappelijk bewezen) evolutie van primitieve naar complexe soorten in perioden van vele miljoenen jaren is dus niet te vergelijken met het resistent worden van bacteriën in relatief korte tijd.

Het hoeft dan ook niet verwonderlijk te zijn dat sommigen wel geloven in het resistent worden van bacteriën maar de oerknal en evolutietheorie (op basis van de Bijbelse gegevens) afwijzen. Christenen voor wie de Gods Woord, de Bijbel, het hoogste en enige gezag in heel het leven is, wijzen de oerknal en evolutie niet af omdat ze wetenschappelijke resultaten niet willen aannemen. Maar omdat de interpretatie van de wetenschappelijke resultaten op gespannen voet staan met Gods Woord. Oerknal en evolutie gaan eenvoudigweg niet samen met Genesis 1-11 als goddelijk verslag van de ontstaansgeschiedenis van hemel en aarde. Lees meer op:

http://www.icr.org/article/8056/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+icrscienceupdate+%28Science+Update+from+ICR%29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.