Scheidslijn Nashvilledebat loopt dwars door gereformeerde gezindte (Column RD dr. B.J. Spruyt)

Een prachtige column van dr. B.J. Spruyt n.a.v. het recente Nashvilledebat. Hij laat zien hoe een scheidslijn loopt door de Nederlandse samenleving en politiek. Waar dr. W. Aalders al over schreef in zijn boek “Burger van twee werelden” (1972). Maar ook binnen de gereformeerde gezindte. Een langer citaat:

Toon
‘Nashville’ heeft ons echter niet alleen veel over samenleving en politiek geleerd (als we dat al niet wisten), maar ook over de christelijke wereld. Velen hadden moeite met de ”toon” van de verklaring. Zelfs nadat zij inmiddels hadden begrepen, of konden weten, dat de verklaring bedoeld was als de onderlegger voor een conferentie, en dat daar de verdere bezinning en de definitieve vaststelling van de tekst en de ondertekening en publicatie zouden plaatsvinden.
Anderen distantieerden zich echter nadrukkelijk van de inhoud. Ik heb het dan over mensen die graag meer ruimte binnen de kerk willen zien voor tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit. Dat wisten we al, en de verklaring was nu juist bedoeld als een getuigenis tegen deze tendens, die zich openbaarde in de discussie (opgerakeld oor Op Goed Gerucht) in de Protestantse Kerk in Nederland over het zegenen dan wel inzegenen van het homohuwelijk (en in de op deze discussie gevolgde open brief), en in bijdragen op de studiedag in Nijkerk in november vorig jaar. De verklaring is een behoudend protest tegen de liberale radicalisering in de protestantse kerken
“.

Met Kees van der Staaij (SGP) is het te hopen dat de komende gesprekken over de Nashville-verklaring een “vruchtbaar vervolg” krijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.