Verkeerde vergelijkingen

Voorstanders van het homohuwelijk ervaren snel een gevoel van onderdrukking van landen en personen die zich om wat voor reden dan ook niet achter het homohuwelijk kunnen staan. Het gevaar is dan groot om vergelijkingen te maken die verkeerd zijn. Zo wordt het niet toestaan van homohuwelijken door sommigen vergeleken met een vroeger verbod op interraciale heteroseksuele huwelijken in de VS. Lees bijvoorbeeld onderstaand artikel:

http://news.yahoo.com/hear-race-echoes-va-gay-marriage-ban-133207958.html

Maar de vergelijking gaat duidelijk niet op. Ras of geslacht zijn zaken waar je mee geboren bent en die je niet kunt veranderen. Daarnaast, en dat is heel belangrijk, is er geen onderscheid tussen de verschillende rassen en geslachten. Het ene ras of geslacht is ethisch gezien niet beter of slechter dan het andere. De Bijbel is daar ook duidelijk in. Paulus schrijft in Gal. 3:28:

“Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.”

Het is niet je ras of geslacht dat bepaalt of je behouden bent, maar het geloof in de Here Jezus Christus.

Hoe zit het dan met je seksuele geaardheid? Ondanks wat sommigen ons willen doen geloven lijkt het nog niet onomstotelijk aangetoond dat homoseksualiteit aangeboren of genetisch bepaald zou zijn. De Bijbel is daarnaast duidelijk over homoseksualiteit: dit wordt als zonde gezien (Lev. 18:22; 20:13 Rom. 1:16-32; 1 Kor. 6:9-10).

De Bijbel definieert het huwelijk enkel en alleen tussen man en vrouw. Dat is de enige plek waarbinnen seksualiteit een legitieme plaats heeft.

Dan is ook gemakkelijk in te zien waarom de vergelijking tussen een interraciaal heteroseksueel huwelijk en het homohuwelijk onhoudbaar is. Een interraciaal heteroseksueel huwelijk is tussen man en vrouw, en voldoet als zodanig aan de normen die de Bijbel aan het huwelijk stelt. Dat geldt niet voor het homohuwelijk.

Het afwijzen van het homohuwelijk heeft dan ook niets met racisme te maken. Christenen die de Bijbel als hoogste en enige norm voor heel het leven hanteren, wijzen racisme en het homohuwelijk af. Dat is omdat beide in de Bijbel worden afgewezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.