Jongeren verlaten “spontaan” de kerk volgens onderzoek

Volgens een onderzoek, uitgevoerd oor de Amerikaanse organisatie Lifeway Research in Nashville, haakt twee op de drie Amerikaanse jongeren haken af met kerkgang als zij gaan studeren. Het meest merkwaardige is dat driekwart van de kerkverlaters dit dat “spontaan” doet en niet met voorbedachten rade. Bijvoorbeeld n.a.v. een vervelende ervaring. En zo lijkt de uittocht van jongvolwassenen blijft doorgaan. Als ze op eigen benen komen te staan laten veel tieners laten de kerk achter zich. De trend die al zichtbaar was in 2007 zette zich, zij het licht afgezwakt, door in 2017.

De belangrijkste redenen die werden opgegeven om de kerk te verlaten zijn: gaan studeren (34%), kerk leden die veroordelend of hypocriet zijn (32%), niet meer verbonden voelen met de mensen in de kerk (29%), onenigheid over de positie van de kerk m.b.t. politieke en sociale thema’s (25%) en verplichtingen t.a.v. werk (24%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.