EU Gerechtshof: Turkije schendt vrijheid geloof

Het EU Gerechtshof heeft geoordeeld dat Turkije de vrijheid van geloof, zoals omschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, schendt. In 2004 werden een groep Turkse Christenen in Istanbul(Zevendedagsadventisten) niet toegestaan om hun kerkgenootschap te registreren. De autoriteiten waren van mening dat de burgerlijke wetten organisaties voor een bepaalde gemeenschap niet toestaat. Vanwege zware restricties op het bouwen en erkennen van kerken registreren veel Turkse Christenen hun kerk als een stichting. De zaak werd in 2011 voor het Europees Gerechtshof gebracht en het oordeel werd bekend op 15 januari 2019. De zaak was mogelijk omdat Turkije het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft ondertekend. Daarom kwam het Gerechtshof tot het oordeel dat Turkije de rechten van Christenen had geschonden door de weigering hun kerk te registreren. Ook moet Turkije €9000 compensatie hiervoor betalen.

Turkije staat op de 26e plaats van de Open Doors Ranglijst Christenvervolging (2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.