Nashvilleheisa (Column in RD van ds. J. Belder)

Een mooie column van ds. J. Belder in het RD. Een lang citaat:

Voor mijn moraal ben ik aangewezen op mezelf, op humanistische filosofen of heidense moralisten uit een grijs verleden. Noem legalisering van abortus en euthanasie geen lagere mensbeschouwing of waardevermindering van het individu! Leg nooit een verband met nazipraktijken. En waarom mogen twee volwassen bloedverwanten –neef en nicht, moeder en zoon– met wederzijdse instemming de liefde niet samen vieren? Er zijn nog veel taboes te slechten. Laten de kerken niet alleen roepen dat God liefde is, maar ook uitleggen dat Hij ”leefregels” gaf, ons ten goede. Vertel dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Mannelijk en vrouwelijk. Een scheppingsgegeven waar de genderideologie hard mee botst. Maar kerken die uit angst voor dreigementen halve waarheden verkondigen, zijn niet alleen onbarmhartig maar zullen ook verder leegbloeden. Ze bieden geen veilige plaats voor mensen die worstelen met hun seksuele voorkeur of geboren zijn met kenmerken van beide geslachten. Laten wij om Gods wil dan maar gehouden worden voor onmenselijke idioten. Het is maar in wiens gezelschap je gezien wilt worden. En nu op naar de volgende hype.

1 thought on “Nashvilleheisa (Column in RD van ds. J. Belder)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.