“We zijn verkeerd begrepen”: mede-initiatiefnemer Nashville-verklaring

“We zijn verkeerd begrepen” aldus een mede-inititatietiefnemer van de Nashville-verklaring. De tekst werd niet goed geïnterpreteerd.

In de Nashville-verklaring worden de klassiek Christelijke noties over huwelijk en seksualiteit zoals deze al eeuwenlang door veel gelovigen over de hele wereld werden en worden beleden, verwoord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.