Alverzoening: gaat iedereen naar de hemel?

Wordt iedereen behouden? Gaat iedereen naar de hemel? Is het niet afschuwelijk, de gedachte dat God sommige mensen voor altijd en eeuwig zonder enig uitzicht laat lijden in de hel?

De leer van de ‘alverzoening’ is voor het eerst door Origenes (185-254) uiteengezet. Hij leerde dat eens alle mensen weer met God verzoend zullen worden. Niet alleen de mensen, maar ook de duivel en de demonen zullen tenslotte terugkeren in de oorspronkelijke toestand waarin God ze geschapen heeft.

Karl Barth (1886-1968) werd geboren in Bazel, Zwitserland. Zijn moeder was een predikantsvrouw. Zijn vader was hoogleraar in de vakken Nieuw Testament en kerkgeschiedenis. In de theologie van Barth komen we de onderwerpen verkiezing en verwerping tegen. Maar anders dan wat gereformeerden daar onder deze begrippen verstaan. Alle mensen zijn volgens Barth in Christus verworpen toen Hij onze straf droeg.  Maar: alle mensen zijn ook aangenomen toen Hij opstond uit de dood en overwon. Het komt er op neer dat volgens Barth iedereen is uitverkoren. Maar niet iedereen weet het.

De Christelijke kerk heeft deze gedachte, dat alle mensen automatisch behouden, altijd verworpen. De Bijbel leert dat alle mensen vanwege hun zonde tegenover God voor eeuwig verloren zijn. Alleen door een oprecht en levend geloof in de Here Jezus kan een mens behouden worden (Rom. 3:23-24).