Goede redenen om Genesis als geschiedenis te aanvaarden

Een mooi artikel in het RD van dr. B. Zuiddam waarin hij betoogt dat er geode redenen zijn om Genesis als geschiedenis te aanvaarden.

Posted in Actualiteit | Leave a comment

De zwaartekracht: fundamentele kracht of gevolg thermodynamica

Een vraag die theoretische natuurkundigen bezig houdt is of en hoe de tot nog toe bekende 4 fundamentale krachten (zwaartekracht, elektromagnetische kracht, sterke kernkracht en zwakke kernkracht) samengevoegd kunnen worden tot één formule? De bekende natuurkundige dr. Stephen Hawking is al jaren met deze vraag bezig.

Nu heeft de Nederlandse natuurkundige dr. E. Verlinde (verbonden aan de UvA) in 2010 een bijzonder artikel geschreven waarin hij betoogd dat de zwaartekracht geen fundamentele kracht is, maar een gevolg van de thermodynamica. Op elegante wijze laat hij zien hoe niet alleen de zwaartekrachtswetten van Newton maar ook de Einsteinvergelijkingen (Algemene Relativiteitstheorie) af te leiden zijn uit de formules van zijn theorie.

Als zijn theorie “waar” blijkt te zijn, zal dit een grote verschuiving in de Natuurkunde teweeg brengen.

Posted in Natuurwetenschap | Leave a comment

Terugstuurbeleid Europa van illegalen lachtertje

Het terugstuurbeleid in Europa van illegalen is een lachtertje. Slechts een heel kleine fractie wordt maar daadwerkelijk het land uitgezet.

Posted in Actualiteit | Leave a comment

Kunnen Christelijk geloof en evolutie samengaan? (n.a.v. “En de aarde bracht voort” van prof. G. van den Brink)

Kunnen Christelijk geloof en evolutie samengaan? Volgens prof. G. van de Brink, wiens boek “En de aarde bracht voort” vandaag is uitgekomen, wel. Hij is ervan overtuigd dat de bewijzen voor de evolutietheorie zich opstapelen. En dus moeten Christelijk geloof en evolutie wel samengaan. Tja.

Maar is dat werkelijk zo. Een aantal jaren geleden bijvoorbeeld een wiskundige van de Universiteit van Texas een interessant artikel over de tweede wet van de thermodynamica. Evolutie betekent immers dat er spontaan orde uit wanorde zou moeten ontstaan, en dat kan niet volgens deze wet. Sterker nog: volgens deze wet zal de totale hoeveel orde alleen maar toenemen.

Evolutionisten hebben daar wat op bedacht. Een spectaculaire toename in orde op aarde zou niet strijdig zijn met deze wet omdat de aarde een open systee is, en alles mag plaatsvinden in een open systeem zolang de orde ergens buiten het systeem (de aarde in dit geval) maar afneemt om de toename in orde op aarde te compenseren.

Volgens deze wiskundige klopt dit niet. De entropievergelijkingen  laten zien dat de orde in een open system niet sneller kan toenemen dan geïmporteerd door de grensvlakken. De entropievergelijkingen ondersteunen dus niet het onlogische idee van compensatie.

En zo zijn er wel meer argumenten op te noemen die tegen de evolutietheorie pleiten. Ik denk aan de bekende vis met de naam coelacanth. Eerder zou deze vis volgens de evolutietheorie al miljoenen jaren geleden zijn uitgestoreven. Totdat in 1938 in Afrika een levend exemplar van deze vis werd gevangen.

In september verwacht ik naar de studiedag n.a.v. dit boek te gaan. Ik ben heel benieuwd. Tot nog toe heb ik weinig nieuwe argumenten gehoord om Genesis 1-11 niet als geschiedenis te lezen.

Posted in Schepping of evolutie | Leave a comment

België: Brussel ontsnapt aan grote terreur aanslag door Marokkaanse IS sympathisant

Door het doodschieten van een Marokkaanse man, die een sympathisant zou zijn van de moslim terreur beweging IS, is Brussel waarschijnlijk aan een grote terreur aanslag ontsnapt. De man zou een bom in een baggagetrolley hebben laten afgaan voordat hij door een militair werd neergeschoten. In zijn woning zou material zijn gevonden waarmee exposieven gemaakt kunnen worden,

Posted in Actualiteit | Leave a comment

Tijdperk Europees Christendom voorbij volgens aartsbisschop Nigeria

Het tijdperk van het Europese Christendom is voorbij volgens een Anglicaanse aartsbischop uit Nigeria. Daarbij verwijst hij o.a. naar het inzegenen van homoseksuele realities door kerken.

This attempt to redefine marriage is not a secondary issue about which we can agree to disagree and continue to walk together. It means that Jesus was mistaken when he taught that marriage was between a man and a woman and that sex outside of such a marriage is a sin. It is a radical rejection of the authority of Scripture. The Church claims that it can consecrate behaviour that God’s Word clearly teaches to be sinful. According to the Bible, this behaviour, without repentance, separates those who practice it from his kingdom.

Posted in Bijbel en homoseksualiteit | Leave a comment

Duitsland: eerste leerstoel Christenvervolging

Per oktober heeft de Vrije Theologische Hogeschool (FTH) in het Duitse Giessen, als eerste instituut in Duitsland, plannen om een leerstoel Christenvervolging in het leven te roepen.

Posted in Vervolgde kerk | Leave a comment

Illegale gewelddadige verkrachter “begrijpt” aanklachten niet

De rechtbank heeft dinsdag het verzoek om de zaak tegen een sinds 2008 illegaal verblijvende man uit Marokko te schorsen afgewezen. De 35-jarige man wordt verdacht van maar liefst drie gewelddadige verkrachtingen in Amsterdam.

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat een man als deze kennelijk ongestoord jarenlang illegaal in Nederland kan verblijven.

Posted in Actualiteit | Leave a comment

Samengaan GKV en NGK afgerond in 2023

In 2023 zouden den GKV en NGK tot één kerkverband kunnen fuseren. De beslissing van vorige week om per direct de ambten van predikant, ouderling en diaken voor vrouwen open te stellen zal deze fusie zeker niet moeilijker maken.

Posted in Nederlands Gereformeerde Kerken | Leave a comment

“Vluchtelingen” oefenen op internet met homo-vragenlijst IND

Vragenlijsten van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), waarmee deze probeert uit te zoeken of “vluchtelingen” werkelijk homoseksueel zijn, circuleren massaal op internet. Hiermee oefenen “vluchtelingen” om hun voorgewende homoseksualiteit echter te doen lijken.

Posted in Actualiteit | Leave a comment